Thinking Through Painting på Moderna museet 28 augusti 2012

Moderna Museet har bjudit in forskningsgruppen Thinking Through Painting att föra ett offentligt samtal i utställningen Explosion. Samtalet kommer att kretsa kring sätt att förhålla sig till måleriet. I den konstnärliga forskningsgruppen ingår tre unga svenska målare och en curator som tillsammans ägnat de senaste tre åren åt att studera måleriet som ett sätt att tänka. Medlemmarna Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén och Sigrid Sandström presenterar sitt projekt såhär:

Det konstnärliga forskningsprojektet Thinking Through Painting har sedan 2009 arbetat med att undersöka måleri som ett sätt att tänka och skapa mening. I projektet har vi särskilt intresserat oss för måleriets relation till å ena sidan mer begreppsbaserat, språkligt tänkande och å andra sidan perception och kroppslighet. Under projektets gång har vi – en grupp av målare och en curator – nära följt varandras konstnärliga praktik och har besökt andra konstnärer och teoretiker i Stockholm, Oslo och New York för att diskutera måleri som ett sätt att tänka. Som metod har vi blandat fria teoretiska samtal med praktisk produktion. Den workshopliknande gemensamma ateljé som upprättades under hösten 2011 visade sig vara en fruktbar kombination med våra samtal. Under 2012/13 producerar vi boken Thinking Through Painting där projektet dokumenterats i samtal, essäer och bildmaterial.

Annonser