Thinking Through Painting Part 1

Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm
Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. With work by Jan Rydén, Marc Handelman, Wendy White and Sigrid Sandström.
Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts
Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. With work by Jan Rydén, Marc Handelman and Sigrid Sandström.
Pattern recognition (Family resemblances) 2012-2014. Jan Rydéns work at the Thinking Through Painting exhibition at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm 23 aug 2014.
Pattern recognition (Family resemblances) 2012-2014. Jan Rydéns work at the Thinking Through Painting exhibition at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm 23 aug 2014.

 

Thinking Through Painting

Participants: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, and curator/theorist Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting consists of Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén and Sigrid Sandström:

”We want to explore painting as way of thinking and creating meaning. We are interested in the alternation specific to painting between on the one hand concept-based thinking in language, and on the other an embodied mode of thinking through material, space, perception and painting as activity. The project is an on-going investigation since 2009 and encompasses workshops, studio visits, travel, meetings and interviews of other artists who work with painting.”

In the exhibition at the Royal Academy they have asked the three invited American artists and themselves the question: How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice? The exhibition is divided into two periods.

After the first period the installation is renegotiated and parts of the exhibition will change.

The Book
In Studio Talks: Thinking Through Painting 2009-2014, the group has transcribed, translated and edited long conversations between the group and several of the artists, theorists and other colleagues that we have met these last four years. Among others, they have spoken to: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör and Wendy White. The book also holds essays by Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen and Marcia Sá Cavalcante Schuback. This book is not only a documentation of Thinking Through Painting, it is the hub around which the exhibition and public talks are activated.
The book will be released in conjunction to the exhibition´s opening and generate a number of seminars and talks during the exhibition period, including artist-talks and an improvised lecture on improvisation with the French philosopher Jean-Luc Nancy.

"Untitled, oil on roll of canvas, mounted on wall and air, dismounted steel easel, dimensions variable depending on mood and point of view" Olja på linneduk, metallstativ, 270 x 256 cm
”Untitled, oil on roll of canvas, mounted on wall and air, dismounted steel easel, dimensions variable depending on mood and point of view”
Olja på linneduk, metallstativ, 270 x 256 cm

Vernissage 23 augusti Konstakademien Thinking Through Painting

Thinking Through Painting

Konstakademien 23 aug – 2 nov / Galleri Öst, Galleri Väst samt Ateljén

Medverkande: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, samt curator/teoretiker Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting består av Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén och Sigrid Sandström:

”Vi vill undersöka måleriet som ett sätt att tänka och att producera mening. Vi intresserar oss för måleriets säregna växelverkan mellan å ena sidan begreppsbaserat språkligt tänkande, och å andra sidan ett förkroppsligat sätt att tänka genom material, rumslighet, varseblivning och måleriet som handling. Projektet har varit en pågående undersökning sedan 2009 och omfattat workshops, studiebesök, resor och möten och intervjuer med andra konstnärer som arbetar med måleri. I samband med utställningen publiceras även en bok. ”

Inför utställningen på Konstakademien har de ställt sig själva och de tre inbjudna amerikanska konstnärerna frågan: Hur skulle du visualisera måleriet som ett sätt att tänka inom din konstnärliga praktik? How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice?

Utställningen är uppdelad i två perioder. Efter den första perioden görs en omhängning och utställningen förändras.

Boken
I boken Studio Talks – Thinking Through Painting 2009-2014 har gruppen transkriberat, översatt och redigerat långa samtal mellan gruppen och flera av de konstnärer, teoretiker och andra kollegor som vi träffat under de senaste fyra åren. Bland andra har de talat med: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör och Wendy White. Den innehåller även essäer från bland andra filosoferna Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen och Marcia Sá Cavalcante Schuback. Boken är inte enbart en dokumentation av Thinking Through Painting utan projektets nav, omkring vilket utställningen och publika samtal aktiveras.
Boken lanseras under utställningsperioden och kommer även alstra ett antal seminarier och föreläsningar under utställningsperioden, däribland konstnärssamtal och en improviserad föreläsning om improvisation med den franska filosofen Jean-Luc Nancy.

Kristina Bength, www.kristinabength.se
Marc Handelman, www.marchandelman.com
David Reed, www.davidreedstudio.com
Jan Rydén, www.janryden.com
Sigrid Sandström, www.sigridsandstrom.com
Wendy White, www.wendywhite.net

Projektet har möjliggjorts genom generöst stöd från Kungl. Akademien för de fria konsterna, Konstakademien, Kungl. Konsthögskolan (KU-medel), Stiftelsen Framtiden, Stiftelsen Helge Ax:sson Johnsson, Barbara Osher Foundation, Patriotiska Sällskapet och Stockholm Stad.

För mer information eller bilder, kontakta Jonatan Habib Engqvist, jonatan[at]philosophy.se

 

Thinking Through Painting

Participants: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, and curator/theorist Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting consists of Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén and Sigrid Sandström:

”We want to explore painting as way of thinking and creating meaning. We are interested in the alternation specific to painting between on the one hand concept-based thinking in language, and on the other an embodied mode of thinking through material, space, perception and painting as activity. The project is an on-going investigation since 2009 and encompasses workshops, studio visits, travel, meetings and interviews of other artists who work with painting.”

In the exhibition at the Royal Academy they have asked the three invited American artists and themselves the question: How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice? The exhibition is divided into two periods.

After the first period the installation is renegotiated and parts of the exhibition will change.

The Book
In Studio Talks: Thinking Through Painting 2009-2014, the group has transcribed, translated and edited long conversations between the group and several of the artists, theorists and other colleagues that we have met these last four years. Among others, they have spoken to: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör and Wendy White. The book also holds essays by Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen and Marcia Sá Cavalcante Schuback. This book is not only a documentation of Thinking Through Painting, it is the hub around which the exhibition and public talks are activated.
The book will be released in conjunction to the exhibition´s opening and generate a number of seminars and talks during the exhibition period, including artist-talks and an improvised lecture on improvisation with the French philosopher Jean-Luc Nancy.

Kristina Bength, www.kristinabength.se
Marc Handelman, www.marchandelman.com
David Reed, www.davidreedstudio.com
Jan Rydén, www.janryden.com
Sigrid Sandström, www.sigridsandstrom.com
Wendy White, www.wendywhite.net

The project has been made possible through generous support from The Royal Academy of Fine Arts and The Royal Institute of Art in Stockholm (KU funding), Stiftelsen Framtiden, the Helge Ax:sson Johnsson Foundation, Barbara Osher Foundation, Patriotiska Sällskapet and the city of Stockholm.

For further information or images please contact Jonatan Habib Engqvist, jonatan[at]philosophy.se

http://www.konstakademien.se/sv/Utstallningar/Kommande/

Jan Rydén Haninge konsthall Vernissage söndag 3 nov kl 13 – 16

Välkomna på vernissage söndag den 3 november kl 13.00 -16.00 på Haninge konsthall. Då deltar jag med nya målningar i utställningen Sunday Paintings. Det är den andra utställningsdelen av projektet Sunday Paintings där jag och Kristina Bength arbetat tillsammans med konstnärer från Haninge. Jag ställer ut tillsammans med konstnärerna Liisa Trevid och Mona Mårtensson Hollander.

Målningarna som jag ställer ut på Haninge konsthall har jag ibland tänkt på som passbilder till en öppen republik. Fantasins republik, som inte avslår några ansökningar. Passe-port. Passe-partout.

Men min erfarenhet är att målningar ofta fungerar som speglar. Olika betraktare ser helt olika bilder i det jag målat.

Mitt måleri rör sig mellan tecken för ansikte, landskap och ren abstraktion. Verken innehåller ofta en lekfull dubbelkodning där jag intresserar mig för de små förskjutningar som förändrar vårt sätt att tolka en bild, liksom för hur vi påverkas av den materiella målningen.

Jag reducerar graden av figuration i bilden utan att helt passera gränsen till det abstrakta. Det är ett slags ”slarvig” minimalism som är exakt utan att bli pedantisk, och som öppnar sig för skönheten i små slumpmässiga penseldrag eller misstag.Gloria

/Jan Rydén

Sunday Paintings pågår 20 oktober – 1 december

Sunday Paintings- en utställning i tre avsnitt

Samtal ligger till grund för utställningsserien Sunday Paintings som under sex veckor finns i konsthallen. Konstnärerna Jan Rydén och Kristina Bength har tillsammans med åtta konstnärer från Haninge undersökt måleriets rumslighet och bilders kommunikativa förmåga. Genom samtalen har de tre utställningar som avlöser varandra formats. Deltagande konstnärer från Haninge är Christina Hassila, Mona Mårtensson Hollander, Juha Joona, Leif B Larsson, Britt-Marie Lundin, Mita Lundin, Ubavka Marinkovic och Liisa Trevid.

Gruppen har träffats sex söndagar under våren och hösten och fört samtal kring sitt och andras måleri och på det sättet hittat nya ingångar in i och utvecklat det egna arbetet. Ambitionen med utställningarna är att visa hur olika konstnärliga praktiker kan förändra konsthallens rum och samtidigt ge varje enskild konstnär möjlighet att undersöka sina egna verk.

– Efter varje träff vi har haft har jag varit fylld av det gemensamma samtalets kraft. Under intensiva diskussioner om bilders makt och möjligheter har vi tillsammans utvecklat varandras idéer. För mig har det generösa utbytet av tankar och erfarenheter varit väldigt berikande, säger Kristina Bength.

– Under året har vi bland annat vänt och vridit på frågan måleriets egenart i vårt visuella mediasamhälle. Måleri har ju fortfarande en märklig attraktionskraft. Det har för mig personligen varit väldigt spännande att lära känna de olika individuella konstnärskapen och se hur vi tillsammans arbetat fram den här utställningsserien. För att göra alla rättvisa och hitta bra konstellationer beslöt vi att göra vår utställning i tre delar. Vernissage blir såklart på söndagar, säger Jan Rydén.

Vernissager i Sunday Paintings

Söndag 20 oktober
kl 13.00 Juha Joona, Leif B Larsson och Mita Lundin.

Söndag 3 november kl 13.00 Mona Mårtensson Hollander, Jan Rydén och Liisa Trevid.

Söndag 17 november
kl 13.00 Kristina Bength, Christina Hassila, Britt-Marie Lundin och Ubavka Marinkovic

Lunchvisning Tisdag 22 oktober kl 12.00

www.haninge.se/kultur

Sunday Paintings Haninge Konsthall 20 okt -1 dec 2013

Nu börjar utställningsdelen av vårt projekt Sunday Paintings på Haninge konsthall. Välkomna på vernissager!

Sunday Paintings
20 oktober – 1 december
Konsthallen, Haninge kulturhus

Vernissage

Söndag 20 oktober
kl 13.00 Juha Joona, Leif B Larsson och Mita Lundin.

Söndag 3 november kl 13.00 Mona Mårtensson Hollander, Jan Rydén och Liisa Trevid.

Söndag 17 november
kl 13.00 Kristina Bength, Christina Hassila, Britt-Marie Lundin och Ubavka Marinkovic

Lunchvisning Tisdag 22 oktober kl 12.00

Sunday Paintings- en utställning i tre avsnitt

Samtal ligger till grund för utställningsserien Sunday Paintings som under sex veckor finns i konsthallen. Konstnärerna Jan Rydén och Kristina Bength har tillsammans med åtta konstnärer från Haninge undersökt måleriets rumslighet och bilders kommunikativa förmåga. Genom samtalen har de tre utställningar som avlöser varandra formats. Deltagande konstnärer från Haninge är Christina Hassila, Mona Mårtensson Hollander, Juha Joona, Leif B Larsson, Britt-Marie Lundin, Mita Lundin, Ubavka Marinkovic och Liisa Trevid.

Gruppen har träffats sex söndagar under våren och hösten och fört samtal kring sitt och andras måleri och på det sättet hittat nya ingångar in i och utvecklat det egna arbetet. Ambitionen med utställningarna är att visa hur olika konstnärliga praktiker kan förändra konsthallens rum och samtidigt ge varje enskild konstnär möjlighet att undersöka sina egna verk.

– Efter varje träff vi har haft har jag varit fylld av det gemensamma samtalets kraft. Under intensiva diskussioner om bilders makt och möjligheter har vi tillsammans utvecklat varandras idéer. För mig har det generösa utbytet av tankar och erfarenheter varit väldigt berikande, säger Kristina Bength.

– Under året har vi bland annat vänt och vridit på frågan måleriets egenart i vårt visuella mediasamhälle. Måleri har ju fortfarande en märklig attraktionskraft. Det har för mig personligen varit väldigt spännande att lära känna de olika individuella konstnärskapen och se hur vi tillsammans arbetat fram den här utställningsserien. För att göra alla rättvisa och hitta bra konstellationer beslöt vi att göra vår utställning i tre delar. Vernissage blir såklart på söndagar, säger Jan Rydén.

En intervju med några av de deltagande konstnärerna kan läsas här.

www.haninge.se/kulturSunday Paintings Vernissage Franklin.001

Thinking Through Painting på Moderna museet 28 augusti 2012

Moderna Museet har bjudit in forskningsgruppen Thinking Through Painting att föra ett offentligt samtal i utställningen Explosion. Samtalet kommer att kretsa kring sätt att förhålla sig till måleriet. I den konstnärliga forskningsgruppen ingår tre unga svenska målare och en curator som tillsammans ägnat de senaste tre åren åt att studera måleriet som ett sätt att tänka. Medlemmarna Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén och Sigrid Sandström presenterar sitt projekt såhär:

Det konstnärliga forskningsprojektet Thinking Through Painting har sedan 2009 arbetat med att undersöka måleri som ett sätt att tänka och skapa mening. I projektet har vi särskilt intresserat oss för måleriets relation till å ena sidan mer begreppsbaserat, språkligt tänkande och å andra sidan perception och kroppslighet. Under projektets gång har vi – en grupp av målare och en curator – nära följt varandras konstnärliga praktik och har besökt andra konstnärer och teoretiker i Stockholm, Oslo och New York för att diskutera måleri som ett sätt att tänka. Som metod har vi blandat fria teoretiska samtal med praktisk produktion. Den workshopliknande gemensamma ateljé som upprättades under hösten 2011 visade sig vara en fruktbar kombination med våra samtal. Under 2012/13 producerar vi boken Thinking Through Painting där projektet dokumenterats i samtal, essäer och bildmaterial.