Thinking Through Painting Part 1

Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm
Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. With work by Jan Rydén, Marc Handelman, Wendy White and Sigrid Sandström.
Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts
Thinking Through Painting Part 1 at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. With work by Jan Rydén, Marc Handelman and Sigrid Sandström.
Pattern recognition (Family resemblances) 2012-2014. Jan Rydéns work at the Thinking Through Painting exhibition at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm 23 aug 2014.
Pattern recognition (Family resemblances) 2012-2014. Jan Rydéns work at the Thinking Through Painting exhibition at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm 23 aug 2014.

 

Thinking Through Painting

Participants: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, and curator/theorist Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting consists of Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén and Sigrid Sandström:

”We want to explore painting as way of thinking and creating meaning. We are interested in the alternation specific to painting between on the one hand concept-based thinking in language, and on the other an embodied mode of thinking through material, space, perception and painting as activity. The project is an on-going investigation since 2009 and encompasses workshops, studio visits, travel, meetings and interviews of other artists who work with painting.”

In the exhibition at the Royal Academy they have asked the three invited American artists and themselves the question: How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice? The exhibition is divided into two periods.

After the first period the installation is renegotiated and parts of the exhibition will change.

The Book
In Studio Talks: Thinking Through Painting 2009-2014, the group has transcribed, translated and edited long conversations between the group and several of the artists, theorists and other colleagues that we have met these last four years. Among others, they have spoken to: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör and Wendy White. The book also holds essays by Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen and Marcia Sá Cavalcante Schuback. This book is not only a documentation of Thinking Through Painting, it is the hub around which the exhibition and public talks are activated.
The book will be released in conjunction to the exhibition´s opening and generate a number of seminars and talks during the exhibition period, including artist-talks and an improvised lecture on improvisation with the French philosopher Jean-Luc Nancy.

"Untitled, oil on roll of canvas, mounted on wall and air, dismounted steel easel, dimensions variable depending on mood and point of view" Olja på linneduk, metallstativ, 270 x 256 cm
”Untitled, oil on roll of canvas, mounted on wall and air, dismounted steel easel, dimensions variable depending on mood and point of view”
Olja på linneduk, metallstativ, 270 x 256 cm

Vernissage 23 augusti Konstakademien Thinking Through Painting

Thinking Through Painting

Konstakademien 23 aug – 2 nov / Galleri Öst, Galleri Väst samt Ateljén

Medverkande: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, samt curator/teoretiker Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting består av Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén och Sigrid Sandström:

”Vi vill undersöka måleriet som ett sätt att tänka och att producera mening. Vi intresserar oss för måleriets säregna växelverkan mellan å ena sidan begreppsbaserat språkligt tänkande, och å andra sidan ett förkroppsligat sätt att tänka genom material, rumslighet, varseblivning och måleriet som handling. Projektet har varit en pågående undersökning sedan 2009 och omfattat workshops, studiebesök, resor och möten och intervjuer med andra konstnärer som arbetar med måleri. I samband med utställningen publiceras även en bok. ”

Inför utställningen på Konstakademien har de ställt sig själva och de tre inbjudna amerikanska konstnärerna frågan: Hur skulle du visualisera måleriet som ett sätt att tänka inom din konstnärliga praktik? How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice?

Utställningen är uppdelad i två perioder. Efter den första perioden görs en omhängning och utställningen förändras.

Boken
I boken Studio Talks – Thinking Through Painting 2009-2014 har gruppen transkriberat, översatt och redigerat långa samtal mellan gruppen och flera av de konstnärer, teoretiker och andra kollegor som vi träffat under de senaste fyra åren. Bland andra har de talat med: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör och Wendy White. Den innehåller även essäer från bland andra filosoferna Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen och Marcia Sá Cavalcante Schuback. Boken är inte enbart en dokumentation av Thinking Through Painting utan projektets nav, omkring vilket utställningen och publika samtal aktiveras.
Boken lanseras under utställningsperioden och kommer även alstra ett antal seminarier och föreläsningar under utställningsperioden, däribland konstnärssamtal och en improviserad föreläsning om improvisation med den franska filosofen Jean-Luc Nancy.

Kristina Bength, www.kristinabength.se
Marc Handelman, www.marchandelman.com
David Reed, www.davidreedstudio.com
Jan Rydén, www.janryden.com
Sigrid Sandström, www.sigridsandstrom.com
Wendy White, www.wendywhite.net

Projektet har möjliggjorts genom generöst stöd från Kungl. Akademien för de fria konsterna, Konstakademien, Kungl. Konsthögskolan (KU-medel), Stiftelsen Framtiden, Stiftelsen Helge Ax:sson Johnsson, Barbara Osher Foundation, Patriotiska Sällskapet och Stockholm Stad.

För mer information eller bilder, kontakta Jonatan Habib Engqvist, jonatan[at]philosophy.se

 

Thinking Through Painting

Participants: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, and curator/theorist Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting consists of Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén and Sigrid Sandström:

”We want to explore painting as way of thinking and creating meaning. We are interested in the alternation specific to painting between on the one hand concept-based thinking in language, and on the other an embodied mode of thinking through material, space, perception and painting as activity. The project is an on-going investigation since 2009 and encompasses workshops, studio visits, travel, meetings and interviews of other artists who work with painting.”

In the exhibition at the Royal Academy they have asked the three invited American artists and themselves the question: How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice? The exhibition is divided into two periods.

After the first period the installation is renegotiated and parts of the exhibition will change.

The Book
In Studio Talks: Thinking Through Painting 2009-2014, the group has transcribed, translated and edited long conversations between the group and several of the artists, theorists and other colleagues that we have met these last four years. Among others, they have spoken to: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör and Wendy White. The book also holds essays by Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen and Marcia Sá Cavalcante Schuback. This book is not only a documentation of Thinking Through Painting, it is the hub around which the exhibition and public talks are activated.
The book will be released in conjunction to the exhibition´s opening and generate a number of seminars and talks during the exhibition period, including artist-talks and an improvised lecture on improvisation with the French philosopher Jean-Luc Nancy.

Kristina Bength, www.kristinabength.se
Marc Handelman, www.marchandelman.com
David Reed, www.davidreedstudio.com
Jan Rydén, www.janryden.com
Sigrid Sandström, www.sigridsandstrom.com
Wendy White, www.wendywhite.net

The project has been made possible through generous support from The Royal Academy of Fine Arts and The Royal Institute of Art in Stockholm (KU funding), Stiftelsen Framtiden, the Helge Ax:sson Johnsson Foundation, Barbara Osher Foundation, Patriotiska Sällskapet and the city of Stockholm.

For further information or images please contact Jonatan Habib Engqvist, jonatan[at]philosophy.se

http://www.konstakademien.se/sv/Utstallningar/Kommande/